INFO OM SYGEKASSEYDELSER

DET KAN DU REGNE MED

Hvis du er normalt sygeforsikret og modtager en ordinering til et høreapparat af lægen, betyder det, at du får refunderet en fast del af prisen. Hvis tunghøret er tæt på døvhed er det faste beløb højere. Vi har et udvalg af ”nultarif-apparater”, der er tilpasset de beløb du kan få refunderet: dit høreapparat kan således blive gratis. nultarif-apparater

Hvis du dog ønsker et af de dyrere apparater, f.eks. fordi det har et specielt tillægsudstyr eller er mere kompakt, så skal du selv betale differencen.

For det meste tilbyder sygekasserne et fast beløb til reparationer, der skal dække udgifter til rådgivning, tilpasning og finindstilling. Batterierne til dit høreapparat indgår derimod ikke i sygekassernes ydelsesprogram, så dem må du selv betale. Undtaget herfra er medlemmer af sygekasserne, der ikke er fyldt 18 år – i så fald påtager kasserne sig udgiften til batterier.

Du bedes forhøre dig hos din sygekasse om, hvilke faste beløb der gælder og hvor stor satsen til dækning af reparation er.